Filosofía en español 
Filosofía en español

ETA declara una tregua indefinida

16 de septiembre de 1998


Euskadi Ta Askatasunaren Agiria Euskal Herriari

Euskadi Ta Askatasunak, agiri honen bidez gure herriak bizi duen egoera eta une historikoari buruz egiten duen irakurketa eta ondorioz hartu duen erabakiaren berri helarazi nahi dio euskal gizarteari.

Bi hamarkada luzeren ondoren, berriro ere, Euskal Herrian independentziaren bidean urrats erabakiorra emateko aukera zabalik dugu. Duela hogei urte, «transizio» garai horietan, bizi izandako urte korapilatsuetan izan genuen aukeraren parekoa dugulakoan gaude. Baina oraingoan, aurrean dugun fase politikoa subiranotasunarena izatea erdietsi behar dugu. Garai hartan galdutako aukera oraingoan egi bihurtuz.

Euskadi Ta Askatasunaren Agiria Euskal Herriari

Euskadi Ta Askatasuna, a través de este comunicado, quiere hacer llegar a la sociedad vasca la lectura que hace de la situación y el momento histórico que vive nuestro pueblo, y la decisión que en consecuencia ha tomado.

Después de dos largas décadas se nos abre en Euskal Herria, otra vez, la posibilidad de dar un paso decisivo en el camino de la independencia. Creemos que nos encontramos ante una posibilidad parecida a aquellos complicados años vividos hace veinte, en aquellos tiempos de la «transición». Pero esta vez debemos conseguir que la fase política ante la que nos encontramos sea la de la soberanía, haciendo realidad ahora la oportunidad perdida en aquella época.

 

ETAk esperantzaz beterik ekiten dio fase politiko berri honi. Esperantzaz beterik, batez ere, garai hartan egindako erruek irakaspen ederra izango direlakoan bait gaude; eta esperantzaz beterik ere, ordutik hona metatutako lan, esperientzia eta indarrek fase politiko berri hau arrakastatsu izateko aski berme ematen digula uste baitugu.

Aukera berri bat izateak, eta aukera horri esperantzaz beterik ekiteak ez gaitu ordea itsutu behar. Ez ditugu begiak itsi behar Euskal Herriak pairatzen duen egoeraren aurrean. Larria bait da gure herriak bizi duen egoera edonondik begiratuta ere. Bi Estatu indartsuren menpeko gara euskal herritarrok. Estatu bi horiek beren tresneria guztia, armatua, politikoa, ekonomikoa eta kulturala erabiltzen aritu dira Euskal Herriak etorkizunean herri aske izateko zituen baliabideak xehatzeko. Espainia eta Frantziaren ekimen setatsu horrek zauri gordinak utzi ditu, beraz. Eta ez da erraza izango gure askatasuna eskuratzea. Auzoko izanik ere etsaitzat eta menpean hartzeko gizartetzat hartzen gaituzten Estatuen aldetik modu baketsuan Euskal Herriaren hitza errespetatzeko borondate keinu txikiena ere ez baita ageri.

Eraso eta zailtasun guztien artetik, bizitzeko esperantzak ematen duen borrokaren grinak gidaturik, Euskal Herria XXI. mendearen atarira iritsi da. Ez herri aske gisa, baina bai, herri aske izateko aukera guztiak zabalik ditugula. Orainartean geureari eusteko adinakoak bagarela erakutsi diogu munduari. Aurrerantzean geure etxea geuk hautatu moduz atontzeko aski behar, eskubide, borondate eta abilezia dugula erakutsi diezaiogun bada.

ETA comienza con esperanza esta nueva fase política. Llenos de esperanza, sobre todo, porque creemos que los errores efectuados en aquella época serán una buena enseñanza; y llenos de esperanza también porque creemos que el trabajo, la esperiencia y las fuerzas acumuladas desde entonces nos dan el suficiente apoyo para que esta nueva fase política sea fructífera.

Sin embargo, el tener una nueva posibilidad y enfrentarnos a esa posibilidad llenos de esperanza no nos debe cegar. No debemos cerrar los ojos ante la situación que sufre Euskal Herria. Porque se vea donde se vea la situación que vive nuestro pueblo es grave. Los vascos estamos bajo la dominación de dos Estados poderosos. Esos dos Estados han estado utilizando toda su maquinaria, armada, política, económica y cultural, en deshacer los instrumentos que Euskal Herria disponía para en el futuro ser un pueblo libre. Por lo tanto, esa tozuda actitud de España y Francia ha dejado graves heridas. Y no será fácil obtener nuestra libertad. Porque tampoco se manifiesta la mínima señal de voluntad de respetar de modo pacífico la palabra de Euskal Herria por parte de los Estados, aún siendo vecinos, nos toman por enemigos y como sociedad a dominar.

Por encima de todos los ataques y dificultades, Euskal Herria ha llegado a las puertas del siglo XXI guiado por la pasión de la lucha, nutrida por la esperanza de vivir. No como un pueblo libre, pero sí teniendo abiertas todas las posibilidades de ser un pueblo libre. Hasta ahora, hemos enseñado al mundo que somos capaces de mantener lo nuestro. En adelante, por lo tanto, demostrémosle que tenemos la necesidad, el derecho, la voluntad y la habilidad suficiente para organizar nuestra propia casa según nuestra elección.

 

Aurrerago jo aitzin garrantzitsu oso deritzogu bi galdera pausatu eta horiek erantzuteari. Batetik, nolatan iritsi den Euskal Herria 2000. urtearen atarira herri aske izateko aukera zabalik duela?; eta bestetik, zergatik ez den Euskal Herria oraino aske 2000. urtearen atarian?

Lehen galderak erantzun azkarra du. Azkarra eta ohorez beterikoa gainera. Historia zaharrek euskal herritarren ahalegina ezertarako baztertu edota ahantzi barik, azken hogei urteoi dagokionez, milaka eta milaka euskal gizon eta emakume adoretsuen eskeintza bihotzabalari esker gaude gure askatasuna erdiesteko atari berri baten aurrean.

Egia horrek presentzia bizi bizia du Euskadi Ta Askatasuna erakundean ari garen burkideon bihotz eta burutan. Etsaien eraso armatuaren ondorioz hildako burkide eta herritarren eskeintzarik gabe; kaserna eta komisaldegitan tortura latza eta umilazio etengabea jasan duten burkide eta herritarren sufrimendua gabe; eguneroko lan isil, arriskutsu eta konprometituetan gure kultura, hizkuntza, ekonomia-sarea, gizarte ohituren alde, indarrean dauden lege espainiar zein frantses atzerritarrei muzin eginez eta ohikeriaren hatzaparrei ihes eginez aritu diren eta ari diren burkide eta herritarren ahaleginik gabe; milaka eta milaka urtetako espetxe zigorraren zama bizkarrean dutela duintasun erabatekoz gartzeletako ziegetatik Euskal Herriaren etorkizunerako bidea argitzen aritu diren eta ari diren burkide eta herritar apalen eusteko ahalmenik gabe ere ez geundeke gauden lekuan.

Antes de seguir adelante creemos muy importante detenernos en dos preguntas y responderlas. Por una parte, ¿cómo ha llegado Euskal Herria a las puertas del año 2000 teniendo abierta la posibilidad de ser un pueblo libre?; y por otro, ¿por qué a las puertas del año 2000 Euskal herria no es todavía libre?

La primera pregunta tiene una respuesta rápida. Rápida y llena de orgullo. Sin olvidar ni despreciar para nada el esfuerzo de los ciudadanos vascos de la historia anterior, en lo que respecta a los últimos veinte años, estamos ante una nueva espectativa de lograr nuestra libertad gracias a la generosa dedicación de miles y miles de valientes hombres y mujeres vascas.

Esta afirmación tiene una intensa presencia en los corazones y las mentes de los militantes de Euskadi Ta Askatasuna. No estaríamos donde estamos sin la dedicación de los militantes y ciudadanos muertso a consecuencia de acciones armadas de los enemigos; sin el sufrimiento de los militantes y ciudadanos que han soportado la cruel tortura y la continuada humillación en los cuarteles y comisarías; sin el esfuerzo de los militantes y ciudadanos que han trabajado y trabajan a favor de nuestra cultura, lengua, entramado económico y tradiciones sociales, en el trabajo callado, peligroso y comprometido de todos los días, haciendo caso omiso a las leyes extranjeras en vigor, tanto españolas como francesas, y huyendo de las garras de la rutina; sin la capacidad de resistencia de militantes y humildes ciudadanos que con total dignidad han clarificado y clarifican el camino de la libertad de Euskal Herria desde las mazmorras de las cárceles teniendo a sus espaldas la carga de condenas de cárcel de miles y miles de años.

 

Herritar guzti horientzat doa gure ohorezko oroimena une hauetan, etorkizun aske baten bidea isten zuen ate erraldoiaren zerrail ugariak etengabe irekitzen aritu direlako bait gaude berriro ere une esperantzagarri eta historiko baten aurrean. Horiek guztiek beren biziko konpromezurik hartu ez balute aspaldi egina zuen eta Euskal Herriarenak!

Bigarren galderak, aldiz, erantzun ozpindua behar du. Orain bizi dugunaren gisako une garrantzitsuetan norberak zer egin duen aztertzea eskatzen baitu. Urte guzti hauetan aurreratu duguna ez ezik, aurreratu genezakeena ere kontutan hartzea. Ezker abertzaleak duela hogei urte proposatu bideak, hau da euskal demokrazian aurrera egitearenak ez zuen adostasunik lortu. Eta ondorioz bi bidetan barrena zatikatu zen abertzaleon mundua: Espainiak inposatu zigun legedia «de facto» onartzetik abiatzen zena bata; eta inposaketa horri aurre egiteko Herri batek bere burua defendatzeko dituen tresna guztiak zilegitzat joz Espainiarekiko haustura eskatzen zuen bidea bestea.

Lehen bide horrek, autonomismo konstituzionalarenak, Francoren diktadurapetik ateratzear zegoen Euskal Herriaren barne-zatiketa areagotzea ekarri du. Lehendik bi Estaturen menpe bageunden, geroztik, zatiketa autonomikoa gehitu zaigu. Eta eskuratu ditugun guztiak borroken ondorioz edota borrokak apaltzeko amarru gisa eskuratu ditugu. Lehen bide horrek gero eta «espiniarago» eta «frantziarago» eraman du Euskal Herria, Madrila eta Parisa begira bizitzera kondenatuz. Geuk geure kabuz erabaki ordez atzerritarren baimena eskatzera behartu gaitu, eta geurean uzkur ziren espainiarzaleak harrotzera. Euskal Herrian bertan barne-muga berriak sendotzera, euskal herritarrak beraien artean aldenaraziz, eta batzu, zipaioen kasua aipatzearren, espainiar legedia onartuz eta babestuz beste herritar batzuren aurka aritzera eramanez.

A todos esos ciudadanos se dirige en estos momentos nuestro honroso recuerdo, ya que estamos de nuevo ante un momento esperanzador e histórico porque se dedicaron sin cesar a abrir los numerosos cerrojos de la gigantesca puerta que cerraba el camino a un futuro libre. Porque si todos ellos no hubiesen tomado ese fundamental compromiso, Euskal Herria habría llegado a su fin!

Sin embargo, la segunda pregunta necesita una respuesta amarga. Porque, en momentos tan mportantes como los que ahora vivimos, exige analizar lo que cada cual ha hecho. Tomar en cuenta no sólo lo que hemos adelantado en todos estos años, sino también lo que hubiéramos podido adelantar. El camino propuesto por la izquierda abertzale hace veinte años, es decir, avanzar en la democracia vasca, no logró el consenso. Y en consecuencia, el mundo abertzale se dividió en dos vías: una que partía de aceptar «de facto» la legislación impuesta por España; y la otra la vía que promovía la ruptura con España, aceptando como legítimos todos los instrumentos que posee un pueblo para defenderse, para hacer frente a esa imposición.

La primera vía, la del autonomismo constitucional, supuso el agravamiento de la división interna de Euskal Herria, que estaba a punto de salir de la dictadura de Franco. Si antes estábamos bajo dos estados, después se nos ha añadido la división autonómica. Y todos los logros lo han sido como consecuencia de las luchas o como cebo para aplacar las luchas. Ese primer paso ha llevado a Euskal Herria cada vez más hacia España y Francia, condenándolo a vivir mirando a Madrid y París. En ver de decidir nosotros mismos, nos ha obligado a solicitar el consentimiento de los extranjeros, y a los españolistas que entre nosotros estaban retraídos a enorgullecerse. A fortalecer las nuevas fronteras interiores en la misma Euskal Herria, distanciándose los ciudadanos vascos entre ellos, y algunos, por citar el caso de los cipayos, aceptando y protegiendo la legislación española, a actuar contra otros ciudadanos.

 

Bigarren bidean abiatu ginenok geure ezintasun eta erru guztien gainetik, Euskal Herri batu, aske eta euskaldun baten proiektoa mantendu dugu bizirik, herritarron lanerako eta sortzerako ahalmenean konfidantza eginez, zatiketa instituzional eta estatuzkoak gainditzearen alde lan egin dugu, gure Herrira justizian eta eskubide demokratikotan oinarritutako bakea ekartzearren. Horrela, Euskal Herrian berezko gizarte proiektu bat sortzearen aldeko apostuak bere fruituak eman ditu. Bat oraintxe aipatu nahi duguna, autonomismo zatikatzaile horren antzutasun eta itsutasuna erakustearena. Eta ez da gutxi, autonomismoa Euskal Herriaren hilobia izan zedin Espainiak egin duen ahalegin erraldoia kontutan hartuz.

Autonomismo zatikatzailearen bidean gogotsu eta borondate onez abiatu zirenak ohartu berri dira mailaz maila igo behar zen mailadi horretan ez gora ez behera geratzeaz gainera, mailadi horrek Euskal Herriaren askatasunera ez daramala. Euskal Herriaren aldeko apostu erabatekoa egina dugunok, gure aldetik, prest gaude iragan hurbil hori gainditu eta ilusioz beterik proiektu berri batetan elkarrekin aurrera egiteko.

Zergatik gaude aukera berri baten aurrean?

Hemen dugu bada Euskal Herria bere etorkizunaren atarian berriro ere. Baina ez ote da borondatekeria hutsa egoera «berri» baten atarian gaudela uste izatea? Euskadi Ta Askatasunak, bizi dugun egoeraren berrikuntza nagusienak ongi hausnartu ondoren hartua duen erabakiaren oinarrian dagoen azterketa eskeintzen du ondoko lerrotan:

Los que avanzamos por la segunda vía, por encima de todas nuestras deficiencias y errores, hemos mantenido vivo el proyecto de una Euskal Herria unida, libre y euskaldun, confiando en la capacidad de los ciudadanos para el trabajo y la creación. Hemos trabajado a favor de superar la división institucional y entre estados, para traer a nuestro pueblo la paz basada en la justicia y los derechos democráticos. Así, la apuesta por crear un proyecto social propio en Euskal Herria ha dado sus frutos. Uno, que queremos citar ahora, el de enseñar la esterilidad y la ceguera de ese autonomismo disgregador. Y no es poco, teniendo en cuenta el gigantesco esfuerzo que ha hecho España para que el autonomismo fuese la tumba de Euskal Herria.

Los que con entusismo y buena voluntad avanzaron en el camino del autonomismo disgregador se acaban de dar cuenta que, además de quedarse ni arriba ni abajo en la escalera que hay que subir peldaño a peldaño, esa escalera no lleva a la libertad de Euskal Herria. Por nuestra parte, los que hicimos la apuesta decidida por Euskal Herria estamos dispuestos a superar ese cercano pasado y avanzar juntos en un nuevo proyecto lleno de ilusión.

¿Por qué estamos ante una nueva oportunidad?

Aquí tenemos nuevamente a Euskal Herria en las puertas de su futuro. Pero no es quizás mera voluntad pensar que estamos a las puertas de una nueva situación? ETA, después de sopesar debidamente las perspectivas que se destilan de la nueva situación, ofrece en las próximas lineas el resultado de la decisión:

 

Alde batetik, urteotako borrokari esker, gizarte sail berriak independentziaren aukerara hurbildu dira. Nagusiki, azken sei urteotan ezagutu den garapena azpimarratu beharra dagoela uste dugu. Erresistentzia jarreratik eraikuntza praktika batetara igaro bait gara. Nabarmenarazi nahi dugu, bizi dugun «egoera hobe» honen iturria ezker abertzaleko kide aunitzen bihotzabaltasunean eta gizartean txertaturik aurrera daraman borroka antolatuan dagoela. Geure borrokaren azken helburuak erdiesteko bidean, azken urteotan burututakoa egin behar den guztiaren urrats txiki berri bat da. Ez dezala nehork pentsa zereginak, lanmoldeak eta beste ere hobetu behar ez direnik. Baina on egiten du noizean behin, laudorio eta lausengak hain gutxi maite dituen Ezker abertzaleak bere buruari aitor diezaion egindako lanak merezi zuela eta bide onean abiarazia dugula askapen borroka.

Por un lado, gracias a la lucha de estos años, los nuevos estratos de la sociedad se han acercado a la opción de la independencia. Mayoritariamente creemos que hay que resaltar el desarrollo vivido en los últimos seis años. Pues hemos pasado de una situación de resistencia a una de construcción. Queremos destacar que la «mejor situación» que vivimos es fruto de la buena intención de muchos militantes de la izquierda abertzale y de la lucha organizada que reside en un sector de la sociedad. A la hora de alcanzar los últimos objetivos de nuestra lucha, lo hecho en los últimos años no ha sido sino un pequeño paso de lo que queda por hacer. Que nadie piense que los quehaceres, los métodos de trabajo, etc, no han de mejorarse. Pero de vez en cuando y aunque la Izquierda abertzale no es amiga de alabanzas y halagos, ayuda el ratificar que la labor acometida merecía la pena y que hemos encaminado por buena senda la lucha por la libertad.

 

Bestetik, egoera aldakor honetan zeresan nagusia du «KAS Alternatiba» zahartuaren lekua hartu duen «Alternatiba Demokratikoa» gizarteratu izana. Bake proposamen berri horren bidez, oinarri oinarrizko kontzeptu eraginkor bat hedatu da hiru urteotan, Herriari hitza ematearen beharra, Herriak hitza berreskuratu eta hitz hori errespetatzea. Gai izan gara berriro ere, Euskal Herriak Espainia eta Frantziarekin duen gatazkaren muina politikoa dela gizarteratzeko. Agintaritza espainiar eta frantsesaren zilegitasun «demokratikoa» kolokan jartzeaz gain, kontzeptu positibo bat landatu dugu geure baratzean, euskal demokraziarena. Gatazka gainditzeko edozein demokratek defendatu beharreko gutxiengo demokratikoak (Autodeterminzioa eta Lurraldetasuna) finkatu dira, egoera demokratikoa eskuratuz gero, norberak bere proiektua garatzeko baldintza berdintsuagotan aritzeko aukera zabalduz. Eta ezker abertzaleak bere berezko proiektu politiko eta soziala garatzeko bidea libratu du.

Por otro lado y en esta situación de cambio tiene mucho que decir la socialización de la «Alternatiba Demokratika», que ha sustituido a la ya obsoleta «Alternatiba KAS». Mediante esta nueva propuesta de paz se ha afianzado un nuevo concepto dinámizante y básico en los últimos tres años, la necesidad de dar la palabra al pueblo, de que recupere la palabra y de respetar esa palabra. Hemos sido capaces una vez más de transmitir que el conflicto que Euskal Herria mantiene con España y Francia es básicamente político. Además de poner en un brete la legitimidad «democrática» de los mandatarios franceses y españoles, hemos labrado un concepto positibo en nuestra parcela, el de la democracia vasca. Los mínimos democráticos que cualquier demócrata ha de defender para superar el conflicto (Autodeterminación y Territorialidad) se han establecido ya después de hacernos con una situación democrática, abriendo así las condiciones más apropiadas para desarrollar cada cual su proyecto. Y la izquierda abertzale ha desbrozado el camino para desarrollar su propio proyecto político y social.

 

Egoera berri honetan nabarmentzen dugun ondorengo aldaketa, mendean hartzen gaituzten bi Estatuek askatasunaren bidean oztopo gisa inposatutako egitura instituzional zatikatzaileen porrota da. Euskal Herrian indarrean dagoen marko instituzionala agortua dago. Indar espainiar eta frantses inperialistak bilakatu dira gaur egungo «status quo» instituzionalaren defendatzile sutsu eta bakarrak. Moncloako Estatutuak, Nafar Foruaren Hobekuntzak eta Frantziapeko euskal lurraldeen ez ezagutzak ez dute euskal herritarren nahi eta beharrei eusteko adina eraginkortasunik. Orain, instituzio egitura horien potentzialitatea defendatu izan dutenek berek onartzen dute hortik ez dela independentziaruntzko biderik, horretan, ezker abertzaleak soilik defendatu izan duen azterketarekin bat eginez. Eta horregatik, lehen aldiz Euskal Herriarentzat konponbiderako bide bakar bat abian jartzeko atea zabaldu dugu.

El siguiente cambio que denotamos en esta nueva situación es el derrumbe de las estructuras institucionales divisoras impuestas por los dos Estados que nos oprimen como traba en el camino de la libertad. El marco institucional que sigue vigente en Euskal Herria se ha agotado. Las fuerzas inperialistas francesas y españolas se han convertido en únicos defensores aférrimos del «status quo» institucional. El Estatuto de la Moncloa, las mejoras del Fuero Navarro y el desconocimiento de los territorios vascos dependientes de Francia no tienen suficiente efectividad como para responder a los deseos y necesidades de los ciudadanos vascos. Ahora, los que han defendido la potencialidad de esas estructuras institucionales aceptan que por esa vía no es posible llegar a la independencia, coincidiendo en eso con el análisis que sólo ha defendido la izquierda abertzale. Y por eso, hemos abierto las puertas por primera vez para poner en camino un sólo proceso para la solución de Euskal Herria.

 

Agorpen instituzionalaren ondoan dugu azken hamar urteotan errealitate politiko eta soziala desitxuratzeko eta independentziaren aldeko proiektoa suntsitzeko espainiarrek inposatu zuten «Paktuen politika»ren agorpena. Paktugintza horrek zerbait gehiago ematekotan sufrimendua luzatzea besterik ez du ekarriko Euskal Herrira.

Aipatzen ari gara autonomismoaren alde apostu egin zutenak (EA eta PNV alderdi abertzaleak, ELA sindikatua eta abertzale zintzo ugarik) bide horren antzutasunaz jabetu direla. Oraingoan bide berri bati ekiteko borondatea agertu dute. Espainiarrekiko gurutz-bidetik ihes eginez eta Euskal Herriaren errepidean barrena abiatuz, ausartki Euskal Herriaren alde eginez, Espainiarekiko menpekotasun eta loturak hautsiz behingoan. Espainia/Frantzia ala Euskal Herria da hautagai dagoena. Eta hitzetan bederen Euskal Herriaren alde egitearen borondate argia agertzen da. Bidegurutze berri honetan, une historiko honek eskatzen duen ausardiz eta koherentziaz jokatu behar dugu denok.

Espainia eta Frantziako botere faktikoek ez dute Euskal Herriarentzat tarteko alternatiba politikorik. Ez bederen EA eta PNV bezalako alderdien kolaborazio berririk gabe. Atzo-gaurko «autonomismo zatikatzailea» eta biharko Autodeterminazio eta Lurraldetasunean oinarritutako Subiranotasunaren artean ez dago tarte berririk, ez baldin bada beste hogei urtez, esaterako, egiazko konponketa saiestuko lukeen sasi-eskeintza antzu berri bat asmatzen. Baina esan bezala, horrek EA eta PNVren kolaborazioa ezinbestekoa eskatzen du.

«Europa» gune politiko, sozial eta ekonomiko gisa eraikitzen ari da, gai nagusien erabaki-gunea, Madril eta Parisetik igaroz, zuzen-zuzenean menpean hartzen gaituzten estatu-egituretatik urrunduz doa. Eta independentzi proiektu eraginkorrik gabe, Euskal Herriak bizi duen menpekotasun eta desegituratzea gero eta larriagoa izanen da. Are gehiago mundu mailako kultur eta ekonomi «batasun» proiektu erraldoien aurreko alternatibarik eta tresna-sortzailerik gabe bagaude.

Azkenik, iritzi nagusi bilakatu da Euskal Herrian gehiengoarena den bake nahia konponketa politiko zentzuzko batekin loturik etorriko dela. Bake nahia, konponketa beharra, elkarrizketa, negoziaketa, ETAren ekintzekin ala gabe, eguneroko hizpide dugu. Aldaketa ederra duela urte batzuetako «bake nahi aseptiko» harekiko. Euskal gizartean soluziobide politiko eta praktikoak eman beharko dituen bake-hitzartu baten gose eta egarria nagusitu da. Behar hori ez du solilik ETArekin ez «amaitzeak» sortu; batez ere, euskal gizarteak gatazkaren muin politikoa egunerokotasunean agertarazi, borroka desberdinak berpiztu eta Euskal Herriak jasaten duen erasoari «stop!» tinko eta duin bat jartzearen ondorio nagusi da.

Al lado del agotamiento institucional tenemos el agotamiento de la «Política de Pactos» impuesta durante los últimos diez año por los españoles para destruir el proyecto a favor de la independencia y desfigurar la realidad política y social. Esta política de pactos, en vez de dar algo, sólo traerá el alargamiento del sufrimiento a Euskal Herria.

Los que apostaron a favor del autonomismo que estamos citando (en los partidos abertzales EA y PNV, el sindicato ELA y muchos sinceros abertzales) se han dado cuenta de la esterilidad de esa vía. Esta vez, han mostrado su voluntad de avanzar por una nueva vía. Huyendo de la encrucijada con respecto a España y avanzando en el interior del camino de Euskal Herria, a favor de Euskal Herria valientemente, y rompiendo de una vez las dependencias y ataduras con España. España/Francia o Euskal Herria es la elección. Y por lo menos de palabra, se muestra la clara voluntad a favor de Euskal Herria. En esta nueva encrucijada todos debemos jugar con la valentía y coherencia que exije este momento histórico.

Los poderes fácticos de España y Francia no tienen alternativas políticas intermedias para Euskal Herria. No por lo menos sin la nueva colaboración de partidos como EA y PNV. Entre el «autonomismo disgregador» de ayer y hoy y la Soberanía basada en la Autodeterminación y la Territorialidad de mañana, no hay espacio nuevo, si no es durante otros veinte años, por ejemplo, inventando una nueva falsa y estéril oferta que evitaría un verdadero arreglo. Pero como hemos dicho, eso exije la necesaria colaboración de EA y PNV.

«Europa» se está construyendo como espacio político, social y económico, centro de decisión de los temas importantes, sobrepasando Madrid y París va alejándose de las estructuras estatales de donde dependemos directamente. Y sin un proyecto efectivo de independencia, la dependenci y desestructuración que vive Euskal Herria será cada vez más grave. Más todavía, si estamos sin alternativas ni instrumentalización frente a los gigantescos proyectos de «unidad» cultural y económica a nivel mundial.

Por último, se ha convertido en opinión mayoritaria que la voluntad de paz, que es mayoría en Euskal Herria, vendrá asociado a un arreglo político razonable. La voluntad de paz, la necesidad de arreglo, el diálogo, la negociación, son comentarios de todos los días, con acciones de ETA o sin ellas. ¡Qué diferencia con aquella «voluntad aséptica de paz» de hace algunos años! En la sociedad vasca ha prevalecido el hambre y la sed de un acuerdo de paz que debe dar soluciones políticas y prácticas. Esa necesidad no sólo la ha creado el no «acabar» con ETA; sobre todo es principal consecuencia de mostrar día a día la razón de ser política del conflicto, de resurgir distintas luchas y de poner un «¡stop!» firme y digno al ataque que sufre Euskal Herria, por parte de la sociedad vasca.

 

Egoera hitz gutxitan laburbiltzekotan honokoa esango genuke: Euskal Herrian bi proiektu nabarmen daudela, Euskal Herriaren eraikuntza prozesuan sinesten duena bata, gizarte justoagoa, sustraituagoa posible dela eta horren alde borrokatu behar dela dioena; bestea aldiz, duela mende luze batzu España eta Frantziaren izenean hasitako integrazio, irenste eta deskulturazio prozesuari jarraipena eman nahi diona, Euskal Herria munduaren nortasun gabeko zati gisa ikusten duena. Hizkuntz eta irakaskuntza gatazka bat dago Euskal Herrian, bizitza ulertzeko modu bat, lan harremanen bidez eredu sozioekonomiko desberdin bat eraikitzeko nahia. Gatazka hori, betiko gatazka da, aldatu dena gatazka horretan urrats berriak emateko aukera da, indar harremanak aldatzetik datorren egoera berria.

Resumiendo en pocas palabras la situación diríamos lo siguiente: En Euskal Herria destacan dos proyectos, uno que cree en el proceso de construcción de Euskal Herria, que dice que es posible una sociedad más justa y más enraizada, y que hay que luchar por ella; por el contrario la otra, la que quiere dar continuidad al proceso de integración, desaparición y desculturización empezado hace largos siglos en nombre de España y Francia, que vé Euskal Herria como parte del mundo sin personalidad. En Euskal Herria hay un conflicto lingüístico y educativo, una manera de entender la vida, la voluntad de construir un modelo socioeconómico distinto a través de las relaciones laborales. Ese conflicto es el conflicto de siempre, lo que ha cambiado es la posibilidad de dar pasos nuevios en ese conflicto, la situación nueva que viene de un cambio en la corelación de fuerzas.

 

Eta horixe da erronka une historiko honetan, nola jarri Euskal Herriaren proiektua guztion artean abian. Borondate eta argitasunik baldin badago beren buruak herri honen gidaritza politikorako jarri dituztenen aldetik, euskal gizartean bada aski indar eta ulermenik aurrera egiteko.

Norantza egingo dute indarrek?

Hemen dugu bada Euskal Herria bere etorkizunaren atarian berriro ere. Esperantzaz beterik, Euskal Herriak bizi duen egoera larriaz jabeturik eta kezka haundiz ere ikusten dugu bizi dugun une historiko hau. Galdera nagusi baten baiezko ala ezezko erantzunaren menpe baitago etorkizunaren ardatz nagusia.

Norantza egingo dute indar abertzaleek oraingoan? Gure historia hurbilaren jabe izateak garamatza galdera kezkaz pausatzera. Hain zuzen ere, edo hain oker esan beharko genuke, duela hogei urte alderdien jarrerak Estatu espainiarraren aldera makurtu ziren. Garai hartako «ezpata soinu»en beldurraren aitzakitan, esan izan zaigunez, Moncloan eta Zarzuelan erabaki zen Euskal Herria gehiago zatitzea, berezko duen autodeterminatzeko eskubidea armez ukatzen jarraitzea, eta abar luze bat. Geroztik Ezker abertzaleak defendatu du koherentziaz eta larrutik pagatuz Euskal Herriaren subiranotasuna, beste indarrak gero eta Espainiarekiko sare sendoagoan erortzen ziren artean.

Y ese es el reto en este momento histórico, cómo poner en marcha entre todos el proyecto de Euskal Herria. Si hay voluntad y claridad entre los que se han puesto en la dirección política de este pueblo, en la sociedad vasca hay suficiente fuerza y entendimiento para avanzar.

¿Hacia dónde se dirigirán las fuerzas?

Aquí tenemos de nuevo a Euskal Herria a las puertas de su futuro. Llenos de esperanza, vemos este momento histórico que estamos viviendo siendo conscientes de la grave situación que vive Euskal Herria y con gran preocupación. Porque el eje central del futuro depende del sí o el no como respuesta a una gran pregunta.

Hacia dónde se dirigirán las fuerzas abertzales ésta vez? El hecho de ser sabedor de nuestra cercana historia nos lleva a pausarnos en preguntas y preocupaciones. Consecuentemente, o desgraciadamente, hace veinte años las posturas de los partidos se arrodillaron frente al Estado español. En nombre del miedo del «sonido de las espadas», como se nos ha ido diciendo, en la Moncloa y en la Zarzuela decidieron dividir aun más Euskal Herria, seguir negando a través de las armas el derecho de autodeterminación que propiamente tenía, y un largo etcétera. Desde entonces la Izquierda Abertzale ha defendido la soberanía de Euskal Herria con coherencia dejándose la piel, mientras las demás fuerzas caían cada vez más inmersas en la red que las relacionaba con España.

 

Honetan ere baikortasunez begiratzen dugu etorkizuna. Hogei urteotako bidean bildutako fruituen eskasiak eta ustelak eta subiranotasunaren bidean jaso ditzakegunen distirak ez du eta alderik. Urte luzeak izan dira, baina azkeneak pozgarria da bestek ere Independentzia eskuratzeko funtsezko urratsak zeintzu diren ohartzen direla ikustea. Etorkizuneko askatasuna beti izanen da oraingo menpekotasuna baino hobea.

En ese sentido también, miramos con optimismo hacia el futuro. Porque la podredumbre y escasez de los frutos recogidos en los últimos veinte años no son comparables al esplendor de los que podemos recoger en el camino hacia la soberanía. Han sido años largos, pero es satisfactorio ver que al final también los demás se den cuenta de cuáles son los pasos que se deben seguir hacia la independencia. La libertad del futuro siempre será mejor que dependencia actual.

 

Horrek ez du esan nahi aurrean dugun bidea ez denik eta arriskuz beterikoa izanen. Abertzale, ezkertiar eta demokrata guztiek zintzotasun eta duintasun erabatekoz erantzutea eskatzen digu aurrean dugun erronkak: are Espainia eta Frantziaren jarrera itsu eta itxia ikusiz.

Gure nahi sakona da beraz, ez dadila berriro ere Ezker aberzalea bakarrik aritu guztion zeregin den horretan. Baina, hala balitz ere, guk aurrera eginen dugu orainartean bezainbesteko poz eta grinaz, milaka euskal herritar eta gudariek erakutsitako bideari jarraituz.

Eso no quiere decir que el proceso que tenemos en frente no vaya a ser difícil y peligroso. El reto al que nos enfrentamos nos exije responder con total sinceridad y honor a todos los abertzales, izquierdistas y demócratas; más aun si somos conscientes de la postura ciega e intransigente de España y Francia.

Es nuestro profundo deseo, por tanto, que la Izquierda Abertzale no vuelva a quedarse sóla en esa labor que es de todos. Pero, aunque fuera así, nosotros seguiremos hacia delante con la alegría y las mismas ganas que hasta ahora, siguiendo al camino mostrado por miles de vascos y gudaris.

 

Aurrean dugun erronka

Esana dugu, agiri honen hasieran, aurrean dugun fase politikoaren erronka eta ezaugarri nagusia Euskal Herriak, bere osotasunean, muga autonomiko eta estatalak gaindituz, subiranotasuna eskuratuko duenekoa izan behar dela. Oinarria jartzea. Ez baitgaude lehengo toki berean, ez goaz duela hogei urte galdutako aukera «berreskuratzera» soilik, baizik eta urrats garrantzitsuago bat ematera, etorkizuneko Euskal Herri horren zutoinak jarri behar ditugu, gure etxea non eraikiko den argi eta garbi zehaztea da dagokigun erronka. Ez baitago bi edo hiru Euskal Herri. Bakarra da, bere berezitasun eta errealitate ezberdinekin, linguistikoak, sozialak, ekonomikoak, are ohiturazkoak ere. Horixe baita herri bat!

Abertzale, demokrata eta aurrerazale guztion artean errealitate desberdin horiek kontutan hartuz, Euskal Herri osoa bere baitan hatuko duen marko politiko berri baten eraikuntzan aitzindaritza lana egitea dagokigu. Eta lanbide pizgarri horretan Euskal Herri osoko gizarte eragile guztiek dute lekua, hitza eta zeregina.

El reto al cual nos enfrentamos

Hemos citado, al comienzo de este comunicado, que el reto de la fase política a la cual nos enfrentamos y su mayor cualidad debe ser que Euskal Herria en su totalidad, y sobre toda frontera autonómica y estatal, logre su soberanía. Implantar la base. Porque no nos encontramos en el mismo sitio que antes, no sólo vamos a «recuperar» la oportunidad perdida hace veinte años, sino a dar un paso de mayor importancia, debemos poner las columnas de ésta Euskal Herria del futuro, el reto que nos corresponde es situar claramente el lugar en el cual debe ser contruido nuestro hogar. Poque no existen dos o tres Euskal Herrias. Es única, con sus distintas cualidades y realidades, lingüísticas, sociales, económicas, mucho más las tradicionales. Porque éso es un pueblo!

Tomando en cuenta todas esas distintas realidades entre todos los progresistas, demócratas y abertzales, nos toca hacer un trabajo sin antecedentes en la construcción de un nuevo marco político que abarque dentro de sí a toda Euskal Herria. Y en ese oficio emprendedor todas las sociedades efectivas de toda Euskal Herria tienen lugar, palabra y labor.

 

Subiranotasunaren eskuratzea ez da ezkongarria Espainia eta Frantziaren sendotzea dakarren politikagintza interesatu eta partidistarekin. Amaitu behar dira deblauki Espainiarekiko kolaborazio gune eta itun guztiak, gure herria ekonomikoki mantentzen duten sekretuzko azpi-tratuak.

Dugun lehen zeregina Euskal Herri gisa «pentsatzen» hastea da. Guztion artean. Eta gure herriaren zinezko egoera ekonomiko, linguistiko, kultural eta soziala zein den barneratzea. Eta ondotik, Euskal Herri osoa kontutan hartuko duen proiektu orokorrak bultzatu, bai hizkuntza eskubideei dagokionez, bai lurralde antolaketari dagokionez, bai ekonomi garapen zein eskubide sozialen inguruan. Gutxineko hitzarmenak eskuratu behar dituzte Euskal Herriaren subiranotasunaren aldeko indarrek.

Eta hein berean, guztion zeregina izanen da proiektu horren etsai diren eta izaten jarraituko dutenei aurre egitea. Armen erabilera gaitzesten dutenek hain goraipatua duen eta hain gutxitan erabiltzen den gizarte jazarpenaren ordua da. Euskal Herriaren egoeraren aurrean begiak ezin itxi genituela genioen ere hasieran. Euskal Herrian «eszepzio egoera» bizi du gizartearen zati haundiak, opzio politiko zehatz baten aurka jotzearen aitzakitan Euskal Herriaren etorkizuna baldintzatzen ari dena. Bultzatzen ari garen gisako proiektu adostu batek, Espainia eta Frantziaren aurkakotasunak eragingo dizkigun ondorioak eta elkarrekin batera jasatea ekarriko digu. Zalantzarik gabe. Horretarako ere ausardia behardo da. Ausardia beharko da atzerritar ditugun indar armatu oro gure herrian soberan daudela esaterik, horiek kanporatzeko egin beharreko lan haundi eta txiki guztiak nekagabe aurrera eramateko. Bada ordua beraz, egiten dena, ongi ala gaizki, kritikatzetik, egiten ez denaz jabetu eta lan horietan murgitzekoa.

El logro de la soberanía no es compatible con la política interesada y partidista que acarrean la fortaleza de España y Francia. Sin dudarlo, ha de llegar a su fin cualquier tratado o punto de colaboración con España, los acuerdos ocultos que hacen que nuestro pueblo siga siendo economicamente dependiente.

Nuestra primera labor ha de ser comenzar a «pensar» como Euskal Herria. Entre todos. E interiorizar cual es nuestra verdadera situación económica, lingüística, cultural y social. Y despues, apoyar proiectos comunes que tomen en cuenta a toda Euskal Herria, tanto en lo que a derechos lingüísticos se refiere, como a la organización territorial, como asimismo, en lo que a desarrollo económico y derechos sociales se refiere. Las fuerzas partidarias de la soberanía de Euskal Herria deben alcanzar un mínimo de convenios.

Y en la misma proporción, será trabajo de todos hacer frente a quienes son y seguirán siendo enemigos de este proiecto. Es la hora de la persecución social que los que se han mostrado contra las armas tanto han citado. Al principio decíamos que no podemos cerrar los ojos ante la situación que vive Euskal Herria. En Euskal Herria, una gran parte de la sociedad vive un «estado de escepción», con el pretexto de ir en contra de una opción política determinada que está condicionando el futuro de Euskal Herria. Un proyecto acordado como el que estamos apoyando, nos traerá consigo las coontrarieades de los estados español y francés. Sin duda alguna. Necesitaremos valor para ello. Necesitaremos valor para desde decir que en nuestro pueblo sobran las armas que se nos hacen extranjeras, a afrontar y llevar adelante todos los trabajos mayores o menores necesarios para expulsarlas. Ya es hora, por tanto, de lo que se haga, bien o mal, de darnos cuenta desde la crítica de lo que no se hace, y sumergirnos en esa labor.

 

Zer ez den ETAren urrats hau

Gure erabaki eta deialdi zehatza aipatu aurretik, azken egunotako espekulazio, espektatiba eta deklarazio ugariek sortu dezaketen nahasketagatik, ezinbesteko deritzogu aurrean dugun fase politikoa zer ez den zehaztea. Ea bait da batere zuzena inor engainia dadin politiko profesionalen hitz-joko horiekin.

Qué no es este paso de ETA

Antes de citar nuestro llamamiento y decisión, por la confusión que han podido producir las especulaciones, espectativas y declaraciones de los últimos días, nos es imprescindible definir qué no es esta fase política frente a la cual nos encontramos. Porque no es para nada correcto que nadie se engañe con los juegos de palabras de los políticos profesionales.

 

Helburua ez da hamarkada luze bateko Espainiaratzea gidatu duen Ardanzak bere plan partzialean proposatzen duen «bakeratzea», are gutxiago «bakeratze» horri «itxura» politikoa ematea Ezker abertzalearen «kontzientzia lasaigarri» edo autoengainurako. Hori baino ausartago izan beharra dago une honetan. Egoera guztiz berri baten aurrean bait gaude.

Gizartea engainiatzen arituko dira Euskadi Ta Askatasunaren urrats sakon honen atzean «normalizazioa», egungo markoaren egonkortzea eta ezer aldatu gabeko bake faltsua bilatzen dutenak. Euskal Herriko arazoa ETAk etsaiari borroka armatuaren bidez aurre egiten diola bezain gezurra izango da hori. Ez da bakerik izango ez bada Euskal Herriaren eskubidetan oinarritzen. Hori baita bizi dugun gatazkaren muina, koxka edo mamia: Euskal Herriari bere eskubideak ukatzen zaizkiola, ez garela geure buruaren jabe gizartea nahi dugun moduan antolatzeko.

ETAk bere urrats nagusia emana du, besteri da orain hor sortzen den tartean aurrera egitea, eta ausartki gainera. Esan dugu arestian, ez da epelkeria eta kalkulu egoista edota partidistetarako garaia: Euskal Herria dugu irabazteko.

El fin no es la españolización que ha dirigido en ésta década Ardanza dentro de su plan parcial de «pacificación», y mucho menos dar a esa «pacificación» imagen política, para la «conciencia tranquilizante» y el autoengaño de la Izquierda Abertzale. En este momento es necesario ser aun más valiente. Porque nos encontramos frente a una situación totalmente nueva.

Engañarán a la sociedad, aquellos que tras este gran paso de Euskadi Ta Askatasuna busquen dentro del marco actual la «normalización» y la falsa paz. Eso será tan mentira como que el problema de Euskal Herria es que ETA hace frente con armas al adversario. No habrá paz si no se basa en los derechos de Euskal Herria. Porque ésa es la razón de ser del conflicto que vivimos: El hecho de que a Euskal Herria se le nieguen sus derechos, de que nisiquiera seamos dueños de nuestras decisiones a la hora de organizar la sociedad como queremos.

ETA ha dado su gran paso, ahora corresponde a los demás ir hacia delante en ese espacio que se ha creado, y valientemente además. Hace poco lo hemos dicho, no es indefinición, ni un cálculo egoísta, ni un tiempo partidista: Es Euskal Herria lo que tenemos en juego.

 

Adierazpena

Guzti horiek kontutan harturik, ETAk, nazio askapenarako euskal erakunde sozialista iraultzaileak honoko adierazpen publikoa egiten du euskal gizartearen aurrean eta orohar nazioarteko iritzi publikoa jakinaren gainean jarriz:

1. Euskal Herriaren eraikuntzan herritar guztion lana eta esfortzua ezinbestekoa izanik ere, orainartean Ezker abertzaleak soilik erantzun diola jarrera argi eta sakon batez zeregin horri. Bide luze, gogor eta korapilatsua ibili behar izan dugu gaur arte, zeregin horren ordainetan, errepresioa eta guztitako erasoak jasanez. Baina egindako lan horri esker ere gaur egun aukera paregabea ikusten dugu aurrerantzean Euskal Herriaren independentzia bidean ardura eta esfortzuak konpartitu eta elkarlanerako adostasun eta bilgune berriak sor daitezen. ETAk, bere aldetik, adostasunezko bide berri horretan aurrera egiteko erabateko borondatea duela agertarazi nahi du eta hein bereko borondate eta esfortzuen gauzapenaren beha dagoela jakinarazten du.

Comunicado

Teniendo todo esto en cuenta, ETA, formación socialista revolucionaria para la liberación de la nación, hace público este comunicado ante la sociedad vasca, y en general, lo notifica ante la opinión pública internacional:

1. Que aun siendo imprescindible el trabajo y el esfuerzo de todos los ciudadanos en la creación de Euskal Herria, hasta ahora solamente la Izquierda Abertzale ha atendido a ese aspecto, con una postura clara y profunda. Hasta hoy hemos tenido que andar un camino duro, largo y complicado, a cambio de implicarnos en esa labor, soportando represión y todo tipo de ataques. Pero gracias al trabajo hecho hoy en dia tenemos una oportunidad incomparable de apartir de ahora compartir la responsabilidad y los esfuerzos, para la creación der conformidad en las colaboraciones y nuevos lugares de encuentro en el camino e la independencia de Euskal Herria. ETA, por su parte, quiere dar a conocer su total voluntad para seguir hacia delante en ese camino de conformidad, y comunica que espera la ejecutación de los esfuerzos y voluntades similares.

 

2. Zentzu horretan, ETAk dei publikoa egiten die alderdi politiko, sindikatu, kultur bigune, gizarte antolakunde era orohar euskal herritarei aurrean dugun fase politikoa subiranotasunarena izan dadin beharrezko konpromezuak hartu eta urrats zehatzak eman ditzaten.

3. Urrats guztien artean garrantzia haundienekoa gaur egungo zatiketa instituzional eta estatuzkoa gainditze bidean jartzea izanen da; horretarako Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa eta Zuberoa bere baitan hartuko dituen instituzio egitura bakar eta subiranoa sortzeko urrats eraginkorrak gaurdenik emanez.

4. Helburu hori bera duten indar politiko eta sozial desberdinek bat eginez gero, instituzio-egitura gailen horren sorrera bidean, gaur egungo zatiketa instituzional eta estatuzkoak gainditzeko asmoa duen ekimen oro txalotu, babestu eta bultzatzeko konpromezu publikoa hartzen du Euskadi Ta Askatasunak. Eta hartara, beste hainbesteko konpromezu, esfortzu eta ahalegina eskatzen orainartean zeregin horretatik urrun edota hurbiltzeko orduan uzkur eta epel ibili direnei.

5. Euskal Herriaren eskubide demokratiko era eraikuntzaren aldeko indarrei eta gutxiengo beharren inguruan hitzamenak lotu eta dinamikak eragin behar dituzte.

6. Euskal Herria eta Espainia zein Frantziaren herri proiektoek aurrez-aurre jotzen dute. Mende luzetako gatazkak argiro erakutsi digu euskal herritarroi tarteko lekurik ez dagoela. Euskal herritar gisa aurrera egin ala Espainia eta Frantziaren menpean herri gisa desagertu. Beraz, ezinbesteko deritzogu goiko punduekin adostasuna agertu duten guztiek Espainia eta Frantziaren asmo menperatzaileak defendatzen eta bultzatzen dituztenekiko loturak eta hitzarmenak haustea. Subiranotasunaren aldeko apostu argi eta erabatekoa egiteko garaia da. Euskal Herria desagertaraztea helburu duten indar politiko horiekiko akordio eta loturak hausteko garaia da. Ondorioz, Espainiaren eta Frantziaren eraikuntza eta Euskal Herriaren deuseztapena helburu duten alderdi, egitura instituzional eta errepresiozkoekin dagoen hitzamen oro bertan behera uzteko garaia da.

7. Euskal Herriaren egoera, dauden aukerak eta subinarotasunerantz abiatzeko nahia kontutan hartuz Euskadi Ta Askatasunak bere aldetik mugarik gabeko eraso armatuen etenaldi orokor bati ekiteko asmoa jakinarazten du, bere zereginak ohizko hornitze-lan, egituren mantentze eta balizko enfrentamenduetan defenditzeko eskubidea soil-soilik murriztuz. Su-eten orokor horrek 1998ko irailaren 18an izanez du hasiera.

2. En ese sentido, ETA hace un llamamiento público a partidos póliticos, sindicatos, puntos de unión culturales, organizaciones sociales y en general, a todos los ciudadanos vascos, para que la fase pólitica que tenemos delante sea la de soberanía y se tomen para ello los debidos pasos y compromisos.

3. Entre todos los pasos el de mayor importancia hoy en dia es poner en camino de superación las divisiones institucionales y estatales; dando desde hoy pasos efectivos para la creación de una institución soberana y de única consistencia que acoja dentro de si a Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa.

4. Tras la unión de distintas fuerzas políticas y sociales que tengan el mismo fin, Euskadi Ta Askatasuna toma el compromiso público de promover y proteger, en el proceso de creación de esa suprema institución estructural, y aplaudir toda aquella acción que pretenda superar las actuales divisiones institucionales y estatales. Y por tanto, pedimos el mismo esfuerzo, intento y compromiso, a quienes hasta ahora se han mostrado hostiles y reacios a la hora de acercarse, o simplemente lejos de esa labor.

5. Las fuerzas que apoyan la creación y los derechos democráticos de Euskal Herria, deben hacer dinámicas y lograr convenios sobre las necesidades de lo fundamental y minoritario.

6. El proyecto popular de Euskal Herria choca de frente con los de España o Francia. El conflicto de tantos siglos nos ha demostrado claramente a los vascos que no existe lugar intermedio para nosotros. Seguir adelante como vasco o desaparecer como pueblo al servicio de España y Francia. Por tanto, consideramos imprescindible que quienes muestren conformidad con los anteriores puntos, rompan sus convenios y relaciones con quienes apoyan y efienden las intenciones dominantes de España y Francia. Es hora de apostar total y claramente a favor de la soberanía. Es hora de romper las relaciones y los convenios con aquellas fuerzas políticas cuyo fin sea hacer desaparecer Euskal Herria. Por tanto, es hora de dejar para siempre cualquier convenio que exista con partidos o estructuras institucionales y de represión que tengan como fin la destrucción de Euskal Herria y la creación de Francia y España.

7. Teniendo en cuenta la situación de Euskal Herria, las posibilidades existentes y el deseo de dirigirnos hacia la soberanía, Euskadi Ta Askatasuna anuncia por su parte, la intención de dar comienzo a una paralización general e indefinida de sus acciones armadas, reduciendo sus quehaceres a los comunes trabajos de abastecimiento, mantenimiento estructural y al derecho únicamente defensivo en los posibles enfrentamientos. Esta tregua general comenzará el 18 de Setiembre de 1998.

 

8. Guztion helburua Euskal Herriaren errealitatea, eskubideak eta askatasunean hartutako erabakiak errespetatuak izatea delarik, eta Euskadi Ta Askatasunaren helburu eta desioa euskal gizarteak Euskal Herriaren independentzia eskuratzearen ardura osoki bere gain har dezan izanik, jasoko dugun erantzuna emandako urratsaren tamaina eta neurri berekoa izango delako esperantzaz beterik, jakinarazi nahi dugu une honetatik aurrerako gertakizun eta urratsek aginduko dutela etenaldi horren behinbetirakotasuna.

  GORA EUSKADI ASKATUTA!
  GORA EUSKADI SOZIALISTA!
  JO TA KE INDEPENTZIA LORTU ARTE!
  Euskal Herrian, 1998ko Irailean
  Euskadi Ta Askatasuna.

8. Siendo el fin de todos que se respeten las decisiones tomadas en libertad, los derechos y la realidad de Euskal Herria, y siendo fin y deseo de Euskadi Ta Askatasuna que la sociedad vasca acoja sobre sí misma la responsabilidad de conseguir la independencia, con la total esperanza de que la respuesta que recibamos sea de la misma medida que el paso que hemos dado, anunciamos que los acontecimientos y pasos que desde este momento en adelante se den marcarán la continuidad de esa tregua.

  GORA EUSKADI ASKATUTA!
  GORA EUSKADI SOZIALISTA!
  JO TA KE INDEPENDENTZIA LORTU ARTE!
  Euskal Herrian, 1998ko irailean
  Euskadi Ta Askatasuna.

 

Se sigue la versión difundido por el diario DEIA