Filosofía en español 
Filosofía en español


Contra la censura

Text de l'escrit que un notari de Madrid ha lliurat el dia 26 de novembre del 1960 als ministres d’Informació i Turisme i d’Educació Nacional, en exemplars idéntics però separats.

Excm. senyor Ministre…
Madrid

La present lletra, escrita des de distintes dedicacions intel.lectuals –novel.la, poesía, teatre, ciències, filosofía, assaig, cinematografia, publicisme, &c.– i també des de distintes conviccions ideològiques, està motivada, sobre tot, per l'angúnia pròxima a l'exasperació, a què es veu sotmesa la nostra tasca per un sistema d'intolerància, confusió i indeterminació. Ens referim, de manera especial, al problema que ens planteja l'existència de la censura, problema molt agut car entorpeix el desenvolupament del nostre treball. Això ens decideix a trencar el silenci que, en aquest respecte, hem vingut observant en espera que semblant situació fos a la fi solucionada pels qui es troben en condicions de fer-ho.

Independentment del problema, que caldria plantejar, de ser lícita o no l'existència de censura previa, plantegem ara la greu inquietud que ens produeix, concretament, el fet que mai no sabem a què atenir-nos en el que és possible expressar o no: per la qual cosa sembla com a mínim evident la necessitat d'una regulació explícita, única per les distintes formes de publicació d'una obra; ja que, en la situació actual, es produeix freqüentment el cas que un text sigui autoritzat per un gènere de publicació –en revistes, per exemple– i prohibit per altres –publicació en llibre, representació teatral, projecció cinematogràfica, &c.– fet que considerem injustificat i injustificable, com ho és aquest altre, tan freqüent, que el que és autoritzat avui sigui prohibit demà, o viceversa.

Aquesta situació porta com a conseqüencia, entre altres efectes, que la cultura espanyola ofereixi en el pla internacional un espectacle de precarietat, propi de cultures poc evolucionades (cosa en contradicció amb la nostra rica tradició cultural), el que posa l'escriptor i l'home de ciència espanyol en el cas, semblant a l'exili, de treballar amb destí a editorials, companyies i centres d'estudis estrangers, fuga cultural que el país, en la nostra opinió, no està en condicions  de suportar o assumir. Tot aixó configura un estat ingrat i això en un moment que sembla desitjable la superació de tot estancament o incomunicació. Per si fos poc, podria també afegir-se el deplorable efecte que origina en la formació i informació del lector i de l'estudiós espanyol la mutilació que pateixen freqüentment els textos, peces dramàtiques i pel.lícules estrangeres que s'imprimeixen, representen o projecten a Espanya.

Examinat el problema en la seva forma actual, tal como se'ns presenta en unes circumstàncies en les quals amb seguretat, sería il.lusòria la petició que expressés el nostre major anhel: que la censura fos desterrada; els sotsignants consideren:

1er. La urgent necessitat d'una regulació de la matèria amb les degudes garanties jurídiques, establint clarament el dret de recurs.

2on. La necessitat, en qualsevol cas, que els funcionaris encarregats d'aplicar la dita regulació posseeixin una personalitat pública, car l'anonimat des del qual els censors venen exercint llurs funcions és motiu de les majors arbitrarietats.

Esperem que el present escrit sigui atès per V. E. amb el millor esperit, tenint comte del nostre desig que la cultura espanyola reivindiqui el lloc que naturalment li coirespon.

El doble destí de la nostra lletra, adreçada simultàniament a V. E. i a l'Excm. senyor Ministre de…, es justifica pel fet de l'ambigüitat en què es desenvolupa la nostra activitat social, regulada pels Ministeris d'Educació Nacional i d'Informació i Turisme.

Amb aquest motiu saludem V. E. molt atentament tot esperant les seves sense dubte favorables determinacions.

José María Pemán
Leopoldo Eulogio Palacios
Vicente Aleixandre
Pedro Laín Entralgo
Julián Marías
Ramón Pérez de Ayala
Juan Antonio Zunzúnegui
Enrique Lafuente Ferrari
Claudio de la Torre
Mercedes Ballesteros
José Luis Aranguren
Alfonso Sastre
Camilo José Cela
Juan Antonio Bardem
Ignacio Aldecoa
Fernando Baeza
José María Moreno Galván
Juan Molla
Gonzalo Torrente Ballester
José Luis Cano
Luis Delgado Benavente
Ricardo Rodríguez Buded
Dionisio Ridruejo
Julio Caro Baroja
Manuel Suárez
Antonio Buero Vallejo
Carlos de Santiago
Elena Soriano
Enrique Llovet
María Alfaro
Manuel Pilares
Luis Rosales
Leopoldo Panero
José María Souviron
Luis Felipe Vivanco
Ramón de Garcíasol
Leopoldo de Luis
Rafael Montesinos
Francisco García Pavón
Eduardo Tijeras
Fernando Quiñones
Eloy Terrón
Jorge Campos
José Ares
Luis Fernández Ardavin
Víctor Ruíz Iriarte
Jesús María Arozamena
Joaquín Calvo Sotelo
Antonio Mingote
Antonio de Lara (Tono)
Antonio Vizcaíno Casas
Ángel María de Lera
Vicente Silió
Carlos Martínez Barbeito
Mariano Tudela
Rafael Borrás
Manuel Alcántara
Emiliano Aguado
Dolores Palá Bardejo
Rafael Morales
Julio Diamante
Agustín Gómez Arcos
Ángel Crespo
Joaquín Marrodán
Gabino Alejandro Carriedo
José de Castro Arinos
José López Rubio
José Tamayo
José María de Quinto
José Germaín
Juan Antonio Gaya Ñuño
Rafael Sánchez Ferlosio
Carmen Martín Gaite
Manuel Villegas López
Antonio Ferres
Gabriel Celaya
Ángel González
Armando López Salinas
Jesús López Pacheco
Juan García Hortelano
José Amillo
José Monleón
Josefina Sánchez Pedreño
Manuel Rabanal Taylor
Angela Figuera Aymerich
Rafael J. Silvia
José María Forqué
José Antonio Nieves Conde
Edgar Neville
Alejandro Núñez Alonso
Luis García Berlanga
Dolores Medio
Rafael Azcona
Alberto González Vergel
Alfonso Paso
José María Jové
Santiago Marín
José Luis Alonso
Fernando Martín Iniesta
Ángel Alcázar
Agustín Navarro
Begoña García de Diego
Antonio Gobernado
Josefina Rodríguez
José Luis Borau
Mercedes Fórmica
Basilio M. Patino
Leonor Lorenzo
Juan Emilio Aragonés
Ramón Nieto
Eduardo Zúñiga
Lauro Olmo
Ricardo Doménech
Vicente Gaos
María López
Daniel Sueiro
Isaac Montero
Concha Fernández Luna
Conrado Blanco
Lilí Alvarez
Consuelo Vergés
Concha Lagos
Angelina Gatell
Tomás Alfaro (Marqués de Cañada Honda)
Mario Antolín Pérez
Condesa de Campo Alange
Mario Camús
Carlos Saura
Manrique de Lara
Medardo Fraile
Alvaro Fernández Suárez
Ángel Fernández Santos
Enrique Ruiz García
Luciano Egido
Antonio Espina
José María Sánchez Silva
José Miguel Velloso
Antonio Giménez Landi
José Luis Herrera
Enrique Tierno Galván
Juan Antonio Muñoz Rojas
Nicolás Gonzáles Ruiz
Jesús Prado
Juan Antonio Cabezas
Jorge Ferrer Vidal
Carmen Bravo Villasante
Vicente Gallego
Carmen Conde
Luis Tejedor
José Quereda
Carlos Muñiz
Cayetano Luca de Tena
Pablo Corbalán
Concha Castroviejo
Manuel G. Cerezales
Carlos Fernández Cuenca
J. Fernández Figueroa
Josep Plá
Salvador Espriu
Ana María Matute
Josep Maria Castellet
R. E. de Goicoechea
Susanna March
R. F. de la Reguera
Joan Oliver
Josep Agustí Goytisolo
Mercé Salisachs
J. Petit
Carles Barral
Jaume Gil de Biedma
Joaquín Horta
Josep Vergés
Enric Ferran
Josep Maria Espinàs
X. Montsalvatge
Martí Farreras
Francesc Rodón
Alfons C. Comín
Oriol Martorell
F. Gutiérrez
Lluís Goytisolo
Joan Teixidor
Néstor Lujan
Josep Pardo
Joan Sales
Rafael Santos Torroella
Mario Lacruz
Francesc Sitjá
J. L. de Urruela
Joan Massana
Joan Goytisolo
Rvd. Josep Dalmau
Josep Maria Pi Sunyer
J. M. Casamiglia
Salvador Millet i Bel
Fabiá Estapé
Jordi Nadal
Joan Ramón Masoliver
Maurici Serrahima
Joan Perucho
Felip A. Cid
A. García Segui
Alexandre Cirici Pelicer
M. Giménez de Parga
Alexandre Argullós
J. M. Font i Rius
Manuel Riera Clavillé
Manuel Alonso García
J. M. Cendrera
Albert Manent
Santiago Nadal
Jordi Maragall
Joan Brossa
Oriol Bohigas
Giovanni Cantieri
Enric Sordo
J. G. Schroeder
Joan Obiols
Ricard Salvat
Maria Aurèlia Campmany
Jaume Salinas
J. V. Foix
Joan Gomis
Octavi Saltor
Juli de la Rosa
Agustín García Calvo
Guillem Céspedes
Juli Uceda
Joaquim Albalate
Alfonso Grosso
Pablo Martí Zaro
E. P. de las Heras
Jesús Fernández Santos
Amparo Gastón
Elisabeth Mulder.